Normy

 Luks (lx) Normy określają wymagane natężenie oświetlenia np. na stanowiskach pracy, biurach, gabinetach itd. 1lx = 1lm/m2 , lm - lumen , nt - luminacja , K- temperatura barwy (2800-3200 relaks) , Ra - CRI oddawanie barw (słonce Ra=100)

 PN-EN 12464-1 listopad 2004 r : 

 

 Dom                                                                                                                                                 Biura     
- pokój oświetlenie ogólne w pomieszczeniu - 100 - 200 lx                                - segregowanie, kopiowanie 300 lx
- pole czytania i pisania - 300 - 500 lx                                                                           - pisanie ręczne, komputer, czytanie 500 lx                                   
- stół jadalniany - 300 - 500 lx                                                                               - pokoje konferencyjne 500 lx
- stanowisko komputerowe - 500 - 750 lx                                                             - recepcje 300 lx
- kuchnia oświetlenie ogólne - 200 - 300 lx                                                          - archiwa 200 lx
- oświetlenie nad szafkami - 500 lx
- schody, korytarz, przejścia - 50 - 100 lx
- łazienka i toaleta - 100 - 300 lx
- lustro - 300 - 500 lx

IP (Index of Protection) tzn. Współczynnik Ochrony.

􀃖 Liczba IP składa się z dwóch cyfr. Np. IP68.  Pierwsza cyfra oznacza ochronę przed ciałami stałymi 0-6. 􀃖 Druga cyfra oznacza ochronę przed cieczami 0-8 .

 

TNC-S  ; 1) T - Tera ; I - Izolowany lub iskrownik ; 2) N- neutralny; T- uziemiony; 3) C-PEN; S- N i PE; C-S rozdział sieci na PEN i N -PE. E - uziemiający; TE- bezzakłóceniowy; MM-łącz. z obudową; CC- wyrównawczy.

Minimalne wartości rezystancji: do 50V-0.25Mom, do 500V-0.5Mom, powyżej 500V -1.0 Mom

Urządzenia elektryczne instalujemy poza strefą 2 tj. 60cm od obiektu np wanny (bryzgoszczelne)