Przyłącze budowlane

Skrzynka przyłącza kablowego

Przyłącze budowlane jest to tymczasowa instalacja na czas budowy - rozliczana w taryfie przemysłowej "C" dla Tychów  (TAURON)

Wykonywana jest na podstawie warunkow określonych przez odpowiedni Zakład Energetyczny dla Tychów wniosek składamy (Katowice ul. Widok 19).

Przed ustaleniem z Zakładem Energetycznym warunków przyłączenia i umawy na dostarczanie energii elektrycznej należy:

- ustalic typ zasilania jedno lub trzy fazowy

- przeanalizować jake może być docelowe zapotrzebowanie na energię elektryczną ; nie mylic z mocą umowną

- okreslić sposób prowadzenia kabli zasilających przyłącza budowlanego i ostatecznego.

- ustalić z wykonawcami zapotrzebowanie mocy , rodzaje przyłączenia, gniazdka , miejsca lokalizacji.

Przyłącze może być realizowane jako kablowe z przyłącza kablowego lub napowietrzne z sieci napowietrznej.

Po wykonaniu instalacji z oświadczeniem elektryka i schematem jednokreskowym udajemy sie do Zakładu Energetycznego celem dopełnienia formalności.

Na tym etapie powinno się też ustalić na podstawie badań geologicznych miejsca lokalizacji uziemienia lub ewentualnych przewodów odprowadzających instalacji odgromowej (strefa wód gruntowych).

Teren Tychów jest nieznacznie narażony na wyładowania atmosferyczne lecz  ochrona jest wskazana i konieczna jeżeli w obiekcie będzie prowadzona działalność np (przedszkole). W tym momencie należy zdementować pogląd, że instalacja ściąga wyładowania; INSTALACJA ODGROMOWA MA ZA ZADANIE BEZPIECZNE ODPROWADZENIE ŁADUNKU jeżeli budynek znajdzie się na trasie wyładowania.