Przyłącze docelowe ostateczne

Skrzynka przyłącza napowietrznego SP260

Ostateczne przyłącze energetyczne budyjemy na podstawie warunków Zakładu Energetycznego składając wniosek (Katowice ul. Widok 19). Wnosimy opłatę za przyłącze zależną od wielkości mocy przyłączeniowej.

Zawieramy umowę z wybranym dostawcą energii na dostarczanie energii (dla indywidualnych odbiorców). Tutaj ustalamy wielkośc mocy na dany rok; sposoby rozliczania. 

Przyłącze energetyczne może być realizowane jako napowietrzne ; przewodami gołymi do konsoli na elewacji budynku lub coraz częściej przewodami izolowanymi samonośnymi przez (odciąg) do zacisków na elewacji budynku i skrzynki licznikowej , także umieszczonej na elewacji budynku. Jeżeli inwestor nie chce takich elementów na elewacji, można zastosować  przyłącze z lini napowietrznej, za pomocą skrzynki SP260 umieszczonej na słupie a do budynku kabel poprowadzić w ziemi.

Obecnie głównie stosuje się przyłącza kablowe ziemne od licznika w złączu pomiarowym ZK do rozdzielki w budynku.

Na tym etapie należy ustalić ostatecznie jaka będzie instalacja budowana w budynku (na podstawie oryginalnego projektu czy będzie stosowana adaptacja).

- ile obwodów  gniazdek , oświetlenia

- wielkość i typ rozdzielnicy zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe np selektywne.

- poziom ochrony i automatyki: różnicówki, ochronniki, przekaźniki itp.

- typ i rodzaj stosowanych przewodów, sposób układania (w rurach, podtynkowo, wtynkowo).

- ustalić ewentualnie sposób tynkowania; kto bruzduje, mocuje puszki.