Bezpieczniki

Aktualnie jest stosowane zabezpieczenie instalacji elektrycznej wyłacznikami nadmiarowoprądowymi lecz jeszcze czasem stosuje się bezpieczniki typu WTS topikowego. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe stosuje sie obecnie rozłaczniki z wkładkami typu DO1 i DO2 lub wkładki walcowe.

Typ charakterystyki czasowo-prądowej wkładki topikowej jest określony małymi literami:

a - wkładka przeznaczona tylko do wyłączania prądów zwarciowych,
g - wkładka ogólnego przeznaczenia do wyłączania prądów przeciążeniowych i zwarciowych.
Druga litera członu oznaczającego typ wkładki określa kategorię użytkownika:

G - wkładka ogólnego przeznaczenia,
F - wkładka o charakterystyce szybkiej,
L - Wkładka przeznaczona do ochrony przewodów i kabli,
M - wkładka do zabezpieczenia silników,
R - wkładka do zabezpieczenia układów energoelektronicznych (półprzewodnikowych),
Tr - wkładka do zabezpieczenia transformatorów,
B - wkładka do zabezpieczenia urządzeń elektroenergetycznych w górnictwie.

Dostępne są wkładki topikowe: aM, aR, gB, gF, gG, gL, gR, gTr. Oznaczone kolorami:

2A różowy,
4A brązowy,
6A zielony,
10A czerwony,
16A szary,
20A niebieski,
25A żółty,
35A czarny,
50A biały,
63A miedziany,
80A srebrny,
100A czerwony.

Wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe są to urządzenia ochronne instalacji elektrycznej, których głównym zadaniem jest wyłączenie obwodu, gdy płynący w nim prąd przekroczy wartość bezpieczną dla tego obwodu powstałą wskutek przeciążenia lub zwarcia.  są  przeznaczone do montażu na szynie DIN TH35 produkowane są w obudowach modułowych 1, 2, 3 i 4 torowych z czego szerokość 1 modułu wynosi 17,7 mm. Każdy wyłącznik wyposażony jest w wyzwalacz termobimetalowy (ustawiony fabrycznie) oraz elektromagnetyczny o charakterystykach:

B - wyzwalacz przeciążeniowy ustawiony na 1,13 do 1,45 razy wartości prądu znamionowego, a wyzwalacz zwarciowy ustawiony na 3 do 5 razy wartości prądu znamionowego,
C - wyzwalacz zwarciowy ustawiony na 5 do 10 razy wartości prądu znamionowego,
D - wyzwalacz zwarciowy ustawiony na 10 do 20 razy wartości prądu znamionowego.