Kompensacja mocy biernej

Wielu użytkowników rozliczających się z energetyką jest rozliczana za pomocą liczników czterokwadrantowych.

Nie wiedzą jednak, że rachunki nie muszą być tak wysokie jeżeli zastosuje się kompensację mocy biernej.

Zakład Energetyczny wymaga od odbiorców kompensacji mocy biernej narzucając wartość tangensa czyli kąta przesunięcia fazowego o określonej wartości np. (tg j= 0.3, 0.4). Sprawdzamy UMOWĘ , sprawdzamy faktury jeżeli podzielimy moc bierną przez moc czynną otrzymamy współczynnik - gdy jest on większy od wielkości tangensa z naszej umowy to płacimy więcej:          

dla indukcyjnej (często się bilansuje w miesiącu) płacimy za każde 15 min powyżej tgφ.

dla pojemnościowej za każdy kvar/h bezwzględnie.

Praktycznie, każde urządzenie za wyjątkiem grzejników pobiera moc bierną, różnica polega jedynie na jej ilości.

Warto modernizować stare oprawy świetlówkowe. Obciążenie transformatora powinno przekraczać 70-80%.

Unikamy pracy silników na biegu jałowym. Przemiennik częstotliwości pobiera z sieci zasilającej praktycznie tylko moc czynną (cos fi~1). Wymaganą do pracy silnika moc bierną dostarcza obwód pośredni napięcia stałego. Dzięki czemu można zrezygnować z urządzeń kompensacji współczynnika moc .

Stosujemy regulatory z baterią kondensatorów.

Koszty to nie wszystko często jeżeli bierna jest zbyt duża zmiejsza się przepustowość w sieci i zaczynają się przegrzewać zabezpieczenia, złącza itp. Często myślimy, że zabezpieczenia są za małę a tu okazuje się, że nie zabezpieczenia czy przewody są za małe tylko bierna jest za duża.