Inwentaryzacja obwodów mocy i optymalizacja zabezpieczeń

Inwentaryzację i optymalizację obwodów elektrycznych przeprowadza się na podstawie pomiarów elektrycznych.

Oznaczeniu obwodów o wysokich poborach mocy na podstawie inwentaryzacji odbiorników wysoko energetycznych.

Po ustaleniu obciążenia obwodów przeprowadza się przepięcie obwodów pod odpowiednie zabezpieczenia nadmiarowo prądowe i różnicowoprądowe, ustalając ich odpowiedni wartości pradowe.

Optymalizację przeprowadza się po:

- wymiany instalacji głównej i lokalnej,

- wymiany licznika lub skrzynki licznikowej,

- stwierdzeniu częstego zadziałania zabezpieczeń przeciązeniowych,

- przepalenia się przewodów w instalacji,

- po zasiedleniu lub przed uruchomieniu nowych odbiorników,

Ponadto minimum raz na 5 lat powinny być przeprowadzone pomiary instalacji elektrycznej.

W obecnym czasie instalacje elektryczne ze względu na stosowanie bardzo czułych odbiorników z układami elektronicznymi powinny być wyposażone w układy zabezpieczające (przepięciówki), które zapobiegają uszkodzeniu tych urządzeń w przypadku zwarć, przepięć w instalacji wewnętrznej lub pochodzące z sieci zewnętrznej np z wyładowań atmosferycznych.