Zabezpieczenie PPOŻ

Dla celów zabezpieczenia przeciwpożarowego stosowane są nastepujące przykładowe urządzenia :

  Przycisk wyłaczający energię dla obiektu

  Wyzwalacz na 230AC lub 12DC

  Czujnik CO i gazów

   Przełacznik faz