Zabezpieczenia sieci informatycznych

    Instalacje sieci  komputerowych są budowane osobno tzw sieci dedykowane  , niezależnie dla serwera i stanowisk komputerowych. W tego typu instalacjach elektrycznych należy zwrócić uwagę na ilości komputerów podłączonych do jednego obwodu. Z każdego stanowiska komputerowego popłynie do przewodu ochronnego ok. 1,5 mA prądu upływu. Zaleca się aby sumaryczny prąd nie przekroczył 10 mA. Problem stanowią także listwy komputerowe z filtrami i ochroną przepięciową. Częstym przypadkiem jest, że listwa oddaje do przewodu więcej niż > 2 mA. 

Dla zabezpieczenia tych obwodów najlepiej stosować różnicówki typu "A" z torem nadprądowym max 16A.

Główna przyczyna wadliwej pracy urządzeń, uszkodzeń kart sieciowych, koncentratorów itp. jest w większości przypadków istniejąca sieć zasilająca. 

Spośród podstawowych wymienić należy nieparzyste składowe harmoniczne pochodzące od urządzeń indukcyjnych oraz przepięcia łączeniowe powstające podczas załączania i wyłączania odbiorników energii elektrycznej. Zakłócenia harmoniczne oraz przepięcia są główną przyczyną uszkodzeń urządzeń elektronicznych oraz:

brak zabezpieczeń różnicowo-prądowych,
zbyt duża ilość gniazd na jednym obwodzie,
zbyt mały przekrój kabli wychodzących z przyłącza,
brak odpowiedniego uziemienia głównego przyłącza,
niejednolite uziemienie wszystkich gniazd zasilających,
odwrócenie faz względem bolca uziemiającego w gniazdach,
nieodpowiednio dobrane zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe,
zasilanie różnych urządzeń innych niż komputery z tego samego przyłącza

PF-431 Automatyczny przełącznik faz służy do zachowania ciągłości zasilania odbiornika jednofazowego w przypadku zaniku fazy zasilającej lub spodku jej parametrów poniżej normy. Histereza 5V, czas 0,8sek=800ms

Ochronnik przeciwprzepieciowy:

Zaawansowany układ przeciwprzepięciowy – typ 3

Potrójny filtr przeciwzakłóceniowy