Programowanie

Przygotowanie do programowania płyty indukcyjnej należy wykonać po wymianie modułu lub panelu sterowania .
1.wyczyścić płytę,
2.Wyłączyć zasilanie(bezpiecznik główny),
3.Przygotować naczynie dla testów (rozmiar dużego pola grzejnego)
Rozpoczynamy programowanie maksymalnie do 2 minut od włączenia zasilania.
1.Włączamy zasilanie diody na wyświetlaczach zapalą się i zgasną po zgaśnięciu [8] start.
2.Palec lewej ręki trzymamy na blokadzie (kłódka), palcem prawej ręki ruchem zdecydowanym przeciwnie do ruchu wskazówek zegara naciskamy kolejno sensory [+] zaczynając od prawego z przodu . Prawidłowe naciśnięcie sensora jest potwierdzane sygnałem , jeżeli za długo trzymamy sensor[+] dwa sygnały programowanie rozpoczynamy od początku (wyłączenie i załączenie zasilania).
3.Na wyświetlaczach z boku sensorów powinny pojawić się symbole [C] lub [-] , [C] oznacza, że moduł jest nieskonfigurowany ze sterownikiem, [-] to pole jest skonfigurowane przypisane do modułu.
4.Gdy na wyświetlaczu są komunikaty [CO] należy przytrzymać sensor załączania  na 5 sekund i po usłyszeniu sygnału pościć sensor. Na wyświetlaczu powinny pojawić się symbole jak w punkcie 3.
Po wymianie panelu sterowania konfigurujemy, każdy moduł indukcyjny, próba skonfigurowania jednocześnie dwóch modułów będzie nieskuteczna  (przypisanie do jednego sensora) trzeba anulować.
1.Rozpoczynamy programowanie ponownie jak w punktach wyżej.
2.Na prawym przednim polu indukcyjnym kładziemy naczynie i naciskamy sensor [+] przypisany do pola. Litera [C] zmieni się na [-] pole skonfigurowane. Naczynie przestawiamy na następne pole i powtarzamy procedurę dla reszty pól.
3.Po adaptacji ostatniego modułu na wszystkich wyświetlaczach zapalą się [8] i płyta się wyłączy. Automatycznie przełączy się z programowania w tryb pracy.
Gdy wymieniamy jeden moduł konfigurujemy z panelem sterowania tylko te moduł.
1.Rozpoczynamy programowanie jak w punktach wyżej.
2.Na wyświetlaczu moduł do adaptacji jest oznaczony[C] stawiamy garnek,
3.Naciskamy [+] i [C] zmienia się na [-] pole gotowe do użytku.
4.Gdy na wszystkich polach będzie [-] wyświetlacz zapali [8] i wyłączy się płyta
5.Po załączeniu kuchnia  będzie już w trybie normalnej pracy.
Uwaga: Nie wszystkie modele można programować w ten sposób , mogą być inne procedury.