Oznaczenie kabli

SIECIOWANY - odporny na działanie kwasów i zasad (cementu ,tynku) do 90oC do 1MPa

BEZHALONOWY - ogniotrwały AL(OH)3bezhalogenowość; nie powstają żadne gazy korozyjne

- przy paleniu kabli bezhalogenowych powstaje mało dymu
- znacznie mniejsze zagrożenie przez toksyczne gazy pożarowe
- małe obciążenie pożarowe
- podczas działania płomieni znacznie dłuższe bezpieczeństwo funkcji elektrycznej
- podtrzymywanie izolacji przez przynajmniej 30 minut,wzgl. 180 minut przy
- działaniu płomieni przy 800 st. C
- nadaje się do zasilania systemów bezpieczeństwa do 180 minut
- odporność na promieniowanie do 200x106 cJ/kg(200 Mrad)