Rusztowania

Normy dotyczące uziemienia instalacji odgromowej, instalacji SELV oraz protokołu odbioru rusztowań.

PN-78/M-47900

PN-M-48090:1996

PN-M-47900-2:1996

PN-M-47900-3:1996

PN-HD 60364-7-704:2000

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r Dz. U. nr 47 poz 401