Stopień ochrony IP

Opis sekwencji zapisu :

IPxx   - international protection rating

 

Pierwsza cyfra w przedziale 0 - 6 oznacza ochrone przed wnikaniem obcych ciał - pyłoszczelność

Druga cyfra w przedziale od 0 do 8 oznacza ochronę przed wnikaniem wody:

1-krople, 2- kierunek do 15o, 3- przed natryskiem, 4 - przed bryzgami, 5 - przed strugami 12,5l/min,

6 - przed strugami 100l/min, 7 - krótkie zanurzenie, 8- ciągłe zanurzenie.