Historia

Dotychczas byliśmy widoczni pod tymi projektami graficznymi (strony internetowe archiwalne).

                                   

Nasze początki to równolegle z pracą na rzecz innych firm od połowy lat 90 prowadziliśmy usługi w zakresie serwisu komputerowego, następnie montażu i sprzedaży części lokalnie i w internecie głównie za pośrednictwem ALLEGRO.

Od 2004r nie rezygnująć całkowicie z tej działalnośći rozpoczeliśmy instalacje sieci internetowych strukturalnych, a następnie także instalacji elektrycznych, co przy ograniczonym popycie na usługi komputerowe i internetowe stało sie podstawową usługą firmy.