Nasze realizacje

Nasze realizacje to wiele większych i mniejszych zleceń tak w sektorze firm jak i prywatne zlecenia; poniżej przedstawimy tylko realizacje dla firm, z którymi współpracowaliśmy i nadal współpracujemy realizując różne zlecenia:

OPAL  Katowice - obsługa sklepów i obiektów zarządzanych przez  firmę.

MEGACLUB  Katowice - zerowanie instalacji elektrycznej dla potrzeb audio i przyłącze zewne dla autokarów.

OPTIREM  Mysłowice - modernizacja przyłącza oraz częściowo rozdzielni głównej i podrozdzielni.

METEOR  Mikołów - Instalacja układu pomiarowego i zabezpieczeń obwodów.

BIOMASA  Mysłowice - przyłącze energetyczne oświetlenie placu, serwis automatyki maszyn.

JELCOM  Tychy  - serwis sprężarki i automatyki.

DROP  Mysłowice  - oświetlenie hali, serwis maszyn, instalacje elektryczne.

GELDBACH  Mysłowice  - oświetlenie zewnętrzne i hali magazynu, instalacje elektryczne biura.

KAN  Tychy  - naprawy oswietlenia , pomiary okresowe instalacji elektrycznej.

ELEKTROCIEPŁOWNIA  TYCHY - trasa kablowa, skrzynka zasilania wciągnika, inst. sygnalizacji i wyłączenia awaryjnego wciągnika.