Zmiana mocy przyłączeniowej

W przypadku gdy moc dla potrzeb gospodarstwa jest za mała i nie można już zastosować innych rozwiązań pozwalających na bezproblemowe korzystanie z urządzeń elektrycznych trzeba wystąpić do Zakładu Energetycznego z wnioskiem o jej zwiększenie. Raz na rok można zmienić wielkość mocy umownej.

Może się to niestety wiązać z kosztami:

- zmiany układu pomiarowego 

- wymiany linii zasilającej

Oraz trzeba ponieść koszty zwiększenia mocy, Zakład Energetyczny wylicza koszty na podstawie algorytmu:

Zwiększenie mocy TAURON    http://www.tauron-pe.pl/Firma/przylaczenia-i-instalacje/zwiekszenie-mocy/Strony/Zwiekszenie-mocy-gorny-slask.aspx

Przykład:
Grupa V    
Sp Napowietrzna   115,54 zł/kW SP260
Sp kablowe  145,16 zł/kW ZP1a, ZP1b, ZK
Nrz Nakłady kabel 500 skrzynka 450 robocizna
Pp Moc potrzebna   15 kW 
Pd Moc dotychczasowa  4,6 kW 
Op= 1954,33 zł/kW dla linii kablowej
Op= 1646,28 zł/kW dla linii napowietrznej

Zmniejszenie mocy przyłączeniowej dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

Wniosek o zawarcie umowy 

Oświadczenie elektryka, sprawdzenie stanu instalacji - wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych.