Kondensator w lampach oświetleniowych

Kondensator w oprawach oświetleniowych wyładowczych (metalohalogen, świetlówka, lampa sodowa) odpowiada

za regulację mocy biernej - tym samym zmniejszaja nam koszty eksploatacji oświetlenia.

 

Kondensator dobieramy do mocy układu (statecznik, lampa , układ zapłonowy)

 

Przykładowe wielkości pojemnosci kondensatora:

- 35 W      - 7 µF 
- 70W       - 12 µF 
- 150 W    - 20 µF 
- 250 W    - 32 µF 
- 400 W    - 45 µF 
- 600 W    - 65 µF 
- 1000 W  - 100 µF 
- 2000 W  - 125 µF 

Oczywiście napięcie pracy kondensatora musi być równe lub większe od napięcia znamionowego.

Przy lampach > 2kV (3x400V) pojemnośc jest mniejsza.

Kompensacja jest potrzebna, gdyż w przeciwnym przypadku przez przewody zasilające płynie o wiele większy prąd - przesunięcie między napięciem a prądem.  Im większy prąd, tym większe straty na kablach, kłopoty (indukcja). Gdy masz obwód z kilkoma oprawami po 400W każda to kompensacja jest bardzo ważna, bo inaczej musiałbyś cały obwód zwymiarować na "rozmiar większy". Dlatego nie ma dziś w sprzedaży opraw sodowych czy metalohalogenkowych, które nie byłyby skompensowane. Miarą kompensacji jest współczynnik cos fi, który musi być większy niż 0,85, im większy tym lepiej.