Odczyt liczników KODY

Do zakładu energetycznego podajemy zużycie energii, poniżej kody pod jakimi licznik wyświetla wartości:

E lub T lub w formacie OBIS 1.8.0 lub 1.5.8.0    - sumaryczne zużycie energii

EA lub T1 lub w formacie OBIS 1.8.1 lub 1.5.8.1 - zużycie w I strefie dzień 8-13; 15-22(taryfy dostawców)

EB lub T2 lub w formacie OBIS 1.8.2 lub 1.5.8.2 - zużycie w II strefie noc - weekend

Kody wuświetlane są w lewej cześci wyświetlacza.

Pod  kodem 1.6.0 wyświetla się wskaźnik mocy

W licznikach czterokwadrantowy za pomocą strzałek informuje jaki typ energii liczy licznik może to być energia bierna za którą płacimy dodatkowo oznaczana jest symbolem Q+ pobrana, Q- oddana

I - P+Q+, II - P-Q+, III - P+Q-, IV P-Q-

kW - moc czynna 

kVA - moc pozorna

kvar - moc bierna (indukcyjna i pojemnościowa)

energia jest oznaczana przez dodanie do symbolu mocy literki "h"