Stycznik prąd stały

AgSnO2  - styk srebrny z tlenkiem cyny
Najlepsze właściwości anty-spawalnicze , tlenki metali srebra dla prądów 5000A
Najniższa erozja dla prądów powyżej 100 A
mniejsza migracja materiału CDO i Ag / Ag / ZnO
niska rezystancja styku
specjalne dodatki odporność, stabilny kontakt przez cały okres użytkowania
doskonałe właściwości gaśnicze łuku
Stycznik C100/120 24RX  pobiera cewka 15W = 0,6A