Zasilacze awaryjne

         Dla zabezpieczenia systemów informatycznych powinno stosować się redudantne struktury zasilania.

Zasilacze powinny przełączyć w czasie mniejszym niż jeden okres sieci.

Stosuje się następujące typy zasilaczy:

 

 

off-line - (stand-by) z bierną rezerwą,

line-interactive - o działaniu wzajemnym,

on-line - o działaniu ciagłym (z seperacją galwaniczną), zerowy czas przełaczania.

zabezpieczają przed:

spadkiem napięcia

zanikiem napiecia

Impulsem - nagłym wzrostem napięcia

spięciami

sumami EMI i RMI