Audyt energetyczny

Audyt energetyczny dla uzyskania ŚWIADECTWA ENERGETYCZNEGO lub CERTYFIKATU ENERGETYCZNEGO bydynków nowych i modernizowanych wykonujemy w oparciu o:

- własne rozpoznanie przez inwentaryzację obiektu - pomiary termiczne,

- na podstawie dokumentacji budowy,

Dla potrzeb modernizacji i remontów wykonujemy inwentaryzację stanu tymczasowego i na tej podstawie opracowujemy warianty modernizacji z uwzględnieniem wymagań inwestora.